دوره های آموزشی

کارگاه فیتنس و تناسب اندام

تفاوت برنامه نویسی در بدنسازی نوع فیتنس و پرورش اندام
تعریف فیتنس مسابقه ای و عام
معرفی رشته ها ی زیرمجموعه و مرتبط با فیتنس

جنسیت: بانوان و آقایان
زمان برگزاری: 11 الی 12 آذر ماه

fitness

کارگاه کار با دستگاه اختصاصی بانوان

آموزش کاربا ماشین الات ودستگاه های بدنسازی
استفاده ازسیستم های تمرینی وکاربردی دربخش بانوان

زمان برگزاری: 11 الی 12 آذرماه 98

photo-1534438327276-14e5300c3a48

کارگاه مبارزه با دوپینک و بررسی چندین استروئید و پپتاید پرمصرف

آشنایی با ساید افکت های مصرفی و مزایای احتمالی و

زودگذر استروئیدها وپپتایدها

زمان برگزاری: 11 الی 12 آذرماه 98

user

کارگاه مکمل ها و نحوه مصرف

بررسی چندین مکمل پرمصرف در ایام حجم و کات
طریقه مصرف صحیح مکمل ها درنیپ های مختلف بدنی
چگونگی چیدمان مکمل ها و بررسی نیاز فردی جهت تهیه مکمل ها
زمان برگزاری: 11 الی 12 آذر ماه

screen-shot-2018-10-15-at-11-07-55

بزرگترین سمینار بین المللی بدنسازی و پرورش اندام با همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 و 9 اسفند اصفهان و 15 و 16 اسفند تهران برگزار می شود.

ثبت نام در سمینار به همراه ارائه گواهی رسمی فدراسیون و 100 امتیاز آموزشی مربیگری می باشد.

سخنرانان و اساتید

دکتر صادق هاشمی

دکتر امید صالحیان

دکتر ناصر امیری

Untitled-2

دکتر الیاس کوثری

Untitled-1

دکتر سید مصطفی موسوی

سخنرانان و استاتید

Untitled-2

دکتر الیاس کوثری

دکتر ناصر امیدی

دکتر امید صالحیان

دکتر صادق هاشمی

Untitled-1

دکتر سید مصطفی موسوی

تهران

15 و 16 اسفند

(100 امتیاز آموزشی مربیگری)

تاریخ برگزاری

اصفهان

8 و 9 اسفند

(100 امتیاز آموزشی مربیگری)

طریقه ثبت نام

واریز مبلغ 670.000 تومان به شماره کارت 6221061061498764 به نام میثاق سلماسی و تکمیل فرم ثبت نام در وب سایت

مسابقات

9519825_118

مسابقات ماراتن کیش

تاریخ برگزاری 10 اسفند 97

6051119_927

مسابقات ماراتن تهران

تاریخ برگزاری 17 فروردین 96

shiraz

مسابقات ماراتن شیراز

تاریخ برگزاری 21 فروردین 95