دوره های آموزشی

کارگاه فیتنس و تناسب اندام

تفاوت برنامه نویسی در بدنسازی نوع فیتنس و پرورش اندام
تعریف فیتنس مسابقه ای و عام
معرفی رشته ها ی زیرمجموعه و مرتبط با فیتنس

جنسیت: بانوان و آقایان
زمان برگزاری: آبان 98

fitness

کارگاه کار با دستگاه اختصاصی بانوان

آموزش کاربا ماشین الات ودستگاه های بدنسازی
استفاده ازسیستم های تمرینی وکاربردی دربخش بانوان

زمان برگزاری: آبان 98

photo-1534438327276-14e5300c3a48

کارگاه مبارزه با دوپینک و بررسی چندین استروئید و پپتاید پرمصرف

آشنایی با ساید افکت های مصرفی و مزایای احتمالی و

زودگذر استروئیدها وپپتایدها

زمان برگزاری: آبان 98

user

کارگاه مکمل ها و نحوه مصرف

بررسی چندین مکمل پرمصرف در ایام حجم و کات
طریقه مصرف صحیح مکمل ها درنیپ های مختلف بدنی
چگونگی چیدمان مکمل ها و بررسی نیاز فردی جهت تهیه مکمل ها
زمان برگزاری: آبان 98

screen-shot-2018-10-15-at-11-07-55

مسابقات

9519825_118

مسابقات ماراتن کیش

تاریخ برگزاری 10 اسفند 97

6051119_927

مسابقات ماراتن تهران

تاریخ برگزاری 17 فروردین 96

shiraz

مسابقات ماراتن شیراز

تاریخ برگزاری 21 فروردین 95